หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านแบงสามัคคี ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.20
40
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
25.00
60
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
23.00
15
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
24.00
42
22 มิ.ย. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.60
43
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.00
30
22 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยปลาโดบ้านดุง จำกัด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25.62
90
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มนาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.00
3
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.95
30
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
24.40
14
22 มิ.ย. 2560 ลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.20
18
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
24.20
10
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.00
16
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
24.41
47
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางลานมันสระพานทองธรรมาภิวัฒน์รุ่งเรืองพานิชย์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.30
1.5
22 มิ.ย. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
30.10
40
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
26.00
80
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
23.50
20
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
24.35
17
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มรวมยางบ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
22.80
9
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มรวมยางบ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
22.00
-
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านสะเดาพัฒนา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
22.80
7
22 มิ.ย. 2560 จุดรวมยางบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
22.80
13
22 มิ.ย. 2560 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
23.35
6
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
25.30
8
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาต้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.00
45
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สันสลี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
22.60
40
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.65
45
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
23.50
15
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
24.00
10
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสะอาด ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
24.00
21 มิ.ย. 2560 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
24.00
20
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.80
184
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มยางรุ่งเรื่องผล(สกย.จับไม้) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26.00
55
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางซำเจียง จำกัด ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
23.50
10
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
22.00
5
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด(กกแดง) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
24.06
20
21 มิ.ย. 2560 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.10
59
21 มิ.ย. 2560 กลุ่มสกย.วิศิษฐ์บ้านนาสุขสันต์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.50
10
20 มิ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง บ้านชำม่วง ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24.19
25

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง