หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 ก.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
25.10
86
19 ก.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
24.37
80
19 ก.ย. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.75
80
19 ก.ย. 2560 กลุ่มสวนยางชาวนายุคใหม่ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
26.00
12
19 ก.ย. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25.90
30
19 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
24.40
-
19 ก.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.60
60
19 ก.ย. 2560 กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
25.00
25
19 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
25.80
70
19 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24.60
40
19 ก.ย. 2560 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.75
100
18 ก.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
26.30
55
15 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางลานมันสระพานทองธรรมาภิวัฒน์รุ่งเรืองพานิชย์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
29.50
7
15 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
25.20
7
15 ก.ย. 2560 กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
26.70
13
15 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
26.50
15
15 ก.ย. 2560 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
28.00
80
15 ก.ย. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
28.50
50
14 ก.ย. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28.70
83
14 ก.ย. 2560 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
36.44
164
14 ก.ย. 2560 กลุ่มหนองบัวพัฒนา ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
28.25
20
14 ก.ย. 2560 ตลาดยาง กยท.เมืองเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
27.80
93
14 ก.ย. 2560 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนกรุง ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
28.51
70
14 ก.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิ ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
29.39
30
14 ก.ย. 2560 กลุ่มสวนยางเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
27.70
18
14 ก.ย. 2560 กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
28.85
89
14 ก.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
29.30
62
13 ก.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
27.00
40
13 ก.ย. 2560 สหกรณ์กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้าจำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
27.20
31
13 ก.ย. 2560 กลุ่มบ้านหนองนาแซง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
280.00
14
13 ก.ย. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.00
26
13 ก.ย. 2560 กลุ่มลานยางบ้านกาญจนา ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
28.10
30
13 ก.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
28.42
-
13 ก.ย. 2560 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
28.21
-
13 ก.ย. 2560 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
28.75
60
13 ก.ย. 2560 สหกรณ์กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้าจำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
27.20
33
13 ก.ย. 2560 กลุ่มยางบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
27.00
15
13 ก.ย. 2560 กลุ่มยางสะพานทองบ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27.90
58
13 ก.ย. 2560 สหกรณ์วังหลวงยางพารา จำกัด ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
28.40
70
13 ก.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
28.90
120

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง