หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
20 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
17.87
95
20 พ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
19.45
68
17 พ.ย. 2560 กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
18.00
56
17 พ.ย. 2560 กลุ่มยางพาราบ้านหนองโน-บ้านโคกนาคำ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
17.50
11
16 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
17.64
16
16 พ.ย. 2560 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
18.80
67
15 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
17.80
39
15 พ.ย. 2560 กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
18.50
27
15 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
17.50
22
15 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
17.70
22
15 พ.ย. 2560 กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
15.40
-
15 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
18.80
60
15 พ.ย. 2560 กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
18.50
24
15 พ.ย. 2560 วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
17.70
60
15 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
18.40
22
15 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
18.19
60
15 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.30
11
14 พ.ย. 2560 สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบูรณ์ จำกัด ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
20.80
30
14 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
19.00
110
14 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
18.65
25
14 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยางพาราคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
17.83
45
14 พ.ย. 2560 กลุ่มขายยางพาราบ้านปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
17.30
7
14 พ.ย. 2560 กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
18.15
75
14 พ.ย. 2560 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
18.30
40
14 พ.ย. 2560 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
18.70
116
14 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลนาแสง จำกัด ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
18.70
-
14 พ.ย. 2560 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
18.30
-
13 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางเซียงเซาจำกัด ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
18.50
45
13 พ.ย. 2560 กลุ่มซื้อขายยางบ้านไทรทอง ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
16.30
30
13 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.00
25.5
13 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
18.50
125
12 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.บ้านแก้ง จำกัด ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
17.30
17
10 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองบ่อคำพี้ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
16.00
57
10 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลพิมาน จำกัด ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
17.10
20
9 พ.ย. 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกหินแฮ่ จำกัด ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
19.00
17.5
9 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านตาล-บ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
22.00
20
9 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านตาล-บ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
16.00
20
9 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19.79
80
9 พ.ย. 2560 กลุ่มวิสาหกิจยางพารานาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
19.25
35
8 พ.ย. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
19.37
171

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง