หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
24 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.ดงบังใต้-เจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.48
-
24 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
26.00
33.700
24 พ.ค. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.50
19
23 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.70
13.664
23 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.45
58
23 พ.ค. 2561 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25.10
25.260
23 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
24.85
16
23 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ถ้ำเจริญ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.10
25.854
23 พ.ค. 2561 กลุ่ม สกย.นาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.25
33.005
23 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
25.00
20
23 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
25.40
40.654
23 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
25.30
11
23 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางบัวตูม จำกัด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.25
16.550
22 พ.ค. 2561 ลานยาง ค.ศ.น. บ้านคลองทิพย์ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
25.00
-
22 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
25.40
15
22 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
24.30
3
22 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22.50
6
22 พ.ค. 2561 สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
24.50
10
17 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
22.60
10
17 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.35
-
17 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
24.51
27.071
16 พ.ค. 2561 สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.60
-
16 พ.ค. 2561 กลุ่มยางทองบ้านใหม่(คำลอด) ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
23.05
-
15 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางแก้งไก่ จำกัด ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
24.00
105
15 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นาง-สามแยก จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.52
40
15 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.52
40
15 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
24.60
-
15 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์ชาวสวนยางหนองซน จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.00
16
10 พ.ค. 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจไทสวนยาง(หนองเต่า) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
22.20
6
10 พ.ค. 2561 กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.50
10
9 พ.ค. 2561 กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.00
16
9 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
23.50
19.530
9 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.50
32
9 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.00
8.12
9 พ.ค. 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
23.50
19.53
9 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
24.45
11.14
8 พ.ค. 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
24.30
8
8 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยางสกย.สมสนุกสามัคคี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.55
7
8 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.00
10
8 พ.ค. 2561 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.00
12.8

ราคายางย้อนหลัง  

 


คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง