20 ก.ย. 2560     กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย    ราคา   25.10   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    ราคา   24.37   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
19 ก.ย. 2560     สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย    ราคา   25.75   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มสวนยางชาวนายุคใหม่ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์    ราคา   26.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    ราคา   25.90   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี    ราคา   24.40   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ    ราคา   25.60   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มหนองนางลานยาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย    ราคา   25.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   25.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
19 ก.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี    ราคา   24.60   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
19 ก.ย. 2560     สหกรณ์พระบาทนาสิงห์ จำกัด ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย    ราคา   25.75   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
18 ก.ย. 2560     วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย    ราคา   26.30   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 ก.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยางลานมันสระพานทองธรรมาภิวัฒน์รุ่งเรืองพานิชย์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย    ราคา   29.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 ก.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย    ราคา   25.20   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
15 ก.ย. 2560     กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย    ราคา   26.70   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)