20 พ.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราร่วมใจพัฒนา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ    ราคา   17.87   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 พ.ย. 2560     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์    ราคา   19.45   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
17 พ.ย. 2560     กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   18.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
17 พ.ย. 2560     กลุ่มยางพาราบ้านหนองโน-บ้านโคกนาคำ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    ราคา   17.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
16 พ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์    ราคา   17.64   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
16 พ.ย. 2560     กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย    ราคา   18.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู    ราคา   17.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    ราคา   18.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง กยท.หมู่ 10 ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย    ราคา   17.50   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู    ราคา   17.70   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   15.40   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู    ราคา   18.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มสวนยางห้วยหลัวพัฒนา ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร    ราคา   18.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย    ราคา   17.70   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 พ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง กยท.จุดรวบรวมยางบ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย    ราคา   18.40   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)