22 มิ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยางลานมันสระพานทองธรรมาภิวัฒน์รุ่งเรืองพานิชย์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย    ราคา   25.30   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ    ราคา   30.10   บาท/กก.   (ยางแห้ง)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร    ราคา   23.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    ราคา   24.35   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มรวมยางบ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์    ราคา   22.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มรวมยางบ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์    ราคา   22.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านสะเดาพัฒนา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์    ราคา   22.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     จุดรวมยางบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์    ราคา   22.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย    ราคา   23.35   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ    ราคา   24.41   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   24.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มยางบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี    ราคา   24.20   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านโพน2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์    ราคา   25.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มป่าหวายรวมขี้ยาง ต.หนองแวง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ราคา   23.00   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
22 มิ.ย. 2560     กลุ่มสวนยางพาราบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน    ราคา   24.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)