24 พ.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยางสกย.ดงบังใต้-เจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ    ราคา   25.48   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
24 พ.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดอนเสียดห้วยยาง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ    ราคา   26.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
24 พ.ค. 2561     กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย    ราคา   25.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.โป่งไฮอยู่ดีกินดี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ    ราคา   25.70   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     สหกรณ์กองทุนสวนยางบัวตูม จำกัด ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ    ราคา   25.25   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม    ราคา   25.30   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราพะทาย จำกัด ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม    ราคา   25.40   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม    ราคา   25.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่ม สกย.นาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ    ราคา   25.25   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ถ้ำเจริญ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ    ราคา   25.10   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู    ราคา   24.85   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ    ราคา   25.10   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
23 พ.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย    ราคา   25.45   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 พ.ค. 2561     สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู    ราคา   24.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
22 พ.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร    ราคา   22.50   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)