21 ก.ค. 2560     กลุ่มบ้านป่าข้าวหลาม ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย    ราคา   23.70   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์    ราคา   28.75   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านหนองลาดโนนสะอาด ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ    ราคา   26.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   26.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร    ราคา   26.10   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองป่าอ้อย2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์    ราคา   26.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
21 ก.ค. 2560     กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์    ราคา   25.30   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนสวรรค์ (ท่าลี่ กุมภาวปี) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี    ราคา   26.10   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 ก.ค. 2560     สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ    ราคา   34.01   บาท/กก.   (ยางแห้ง)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    ราคา   25.89   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม    ราคา   23.10   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยางเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย    ราคา   24.00   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
20 ก.ค. 2560     สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสูง-หินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ    ราคา   27.20   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านหินลับ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา    ราคา   23.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
20 ก.ค. 2560     กลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วยบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย    ราคา   24.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)