18 ม.ค. 2561     กลุ่มยางพารวยบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    ราคา   19.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
18 ม.ค. 2561     กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์    ราคา   22.68   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
17 ม.ค. 2561     กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ    ราคา   20.20   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
15 ม.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู    ราคา   20.70   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
10 ม.ค. 2561     กลุ่มเหล่าใหญ่-โชคชัย ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ    ราคา   18.60   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
10 ม.ค. 2561     สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์    ราคา   17.51   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
10 ม.ค. 2561     สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ    ราคา   17.82   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
10 ม.ค. 2561     กลุ่มเทากลางลานยางตู้แหล้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย    ราคา   18.90   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
10 ม.ค. 2561     กลุ่มบ้านวังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย    ราคา   18.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
9 ม.ค. 2561     กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   16.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
9 ม.ค. 2561     กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโปร่งกระทอนพัฒนา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    ราคา   18.50   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
9 ม.ค. 2561     กลุ่มลานยางโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ    ราคา   16.80   บาท/กก.   (ยางเปียกไม่ค้างคืนขายสด)    
9 ม.ค. 2561     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา สกย. บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์    ราคา   21.40   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
5 ม.ค. 2561     กลุ่มลานยางโนนนา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ    ราคา   18.00   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)    
4 ม.ค. 2561     สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร    ราคา   18.80   บาท/กก.   (ยางเปียกค้างคืน)