ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
45.00   1.05
50.05  0.53
สุราษฎร์ธานี
45.39  0.66
50.05  0.53
นครศรีธรรมราช
45.29  0.76
50.05  0.53
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -