ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
52.88  0.44
56.08  0.72
สุราษฎร์ธานี
52.88  0.51
57.30  1.19
นครศรีธรรมราช
53.17  0.35
56.08  0.48
ยะลา
52.32  0.48
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -