ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
48.65   0.15
52.57  0.08
สุราษฎร์ธานี
-  0.00
52.57  0.08
นครศรีธรรมราช
-  0.00
52.57  0.08
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -