ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
51.88  0.40
53.78  0.50
สุราษฎร์ธานี
49.59  1.69
52.79  0.00
นครศรีธรรมราช
49.89  1.29
52.99  0.29
ยะลา
49.47  0.87
-
บุรีรัมย์ - 61.20
หนองคาย - -