ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
52.85  0.96
54.52  0.50
สุราษฎร์ธานี
54.15  0.00
52.84  1.54
นครศรีธรรมราช
53.35  0.96
54.36  0.38
ยะลา
50.65  4.07
-
บุรีรัมย์ - -
หนองคาย - -