ราคาประมูลตลาดกลางยางพารา  วันที่  13 ธันวาคม 2560
ยางแผ่นดิบ
USS
+/-
จากราคา
กลาง
ยางแผ่น
รมควัน
RSS
+/-
จากราคา
กลาง
 สงขลา
42.49
0.88
45.49
0.51
 สุราษฎร์ธานี
42.91
0.46
45.49
0.51
 นครศรีธรรมราช
42.91
0.46
45.49
0.51
 ยะลา
42.29
1.08
-
 
 บุรีรัมย์
-
 
-
 
 หนองคาย
-
 
-
 
หมายเหตุ : - ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 43.37
- ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.00