ราคายาง

 


ราคาประมูลตลาดกลางยางพารา  วันที่  21 สิงหาคม 2561
ยางแผ่นดิบ
USS
+/-
จากราคา
กลาง
ยางแผ่น
รมควัน
RSS
+/-
จากราคา
กลาง
 สงขลา
43.07
0.01
44.97
0.05
 สุราษฎร์ธานี
43.07
0.01
44.97
0.05
 นครศรีธรรมราช
-
0.00
44.97
0.05
 ยะลา
-
0.00
-
 
 บุรีรัมย์
-
 
-
 
 หนองคาย
-
 
-
 
หมายเหตุ : - ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 43.06
- ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 44.92