ราคาประมูลตลาดกลางยางพารา  วันที่  25 พฤษภาคม 2561
ยางแผ่นดิบ
USS
+/-
จากราคา
กลาง
ยางแผ่น
รมควัน
RSS
+/-
จากราคา
กลาง
 สงขลา
48.65
0.15
52.57
0.08
 สุราษฎร์ธานี
-
0.00
52.57
0.08
 นครศรีธรรมราช
-
0.00
52.57
0.08
 ยะลา
-
0.00
-
 
 บุรีรัมย์
-
 
-
 
 หนองคาย
-
 
-
 
หมายเหตุ : - ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 48.80
- ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 52.49