ราคาประมูลตลาดกลางยางพารา  วันที่  14 พฤศจิกายน 2561
ยางแผ่นดิบ
USS
+/-
จากราคา
กลาง
ยางแผ่น
รมควัน
RSS
+/-
จากราคา
กลาง
 สงขลา
37.80
0.20
39.41
0.16
 สุราษฎร์ธานี
38.03
0.03
39.37
0.20
 นครศรีธรรมราช
37.59
0.41
40.67
1.10
 ยะลา
-
0.00
-
 
 บุรีรัมย์
-
 
-
 
 หนองคาย
-
 
-
 
หมายเหตุ : - ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 38.00
- ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 39.57