ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 4/2561)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
19.20
67,041
ราคาท้องถิ่น
16.00
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง