ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 16/2561)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
23.30
21,000
ราคาท้องถิ่น
23.00
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง