ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 25/2560)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 20 กันยายน 2560

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
25.35
40,000
ราคาท้องถิ่น
23.00
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง