ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 20/2560)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
24.22
33,259
ราคาท้องถิ่น
21.50
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง