ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 8/2561)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 8 มกราคม 2561

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
18.50
65,000
ราคาท้องถิ่น
17.20
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง