ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (ครั้งที่ 18/2560)
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ราคา (บ./กก.) น้ำหนัก (กก.)
ยางก้อนถ้วย
25.00
19,392
ราคาท้องถิ่น
22.00
 

                                                                                   คลิกดูราคาย้อนหลัง