ราคาประมูลยางประจำวันที่  23 มิถุนายน 2560
          ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
ประเภทยาง
ราคา
(บาท/กก.)
ปริมาณ
(กก.)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
51.10
424
ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5%
51.00
118
ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%
-
-
ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%
-
-
ยางแผ่นดิบความชื้น 10-15%
-
-
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
-
-
ราคาท้องถิ่น
50.00